KONTAKT

zrinka@linijeitocke.hr

INFO

Linije i točke d.o.o.
Vinogradska 73, Zagreb

OIB

78788827241

MB

04867718

IBAN

HR7624070001100551082

LINIJE I TOČKE D.O.O.

“Arhitektura je emocija ispričana kroz linije i točke.”

Vaša emocija, Vaš san, naša je polazna točka.
Arhitektura je i točka susreta umjetnosti i funkcionalnosti, ali i odraz određenog vremena i prostora. Vođeni tim načelima, nudimo Vam održiva, kreativna i kvalitetna arhitektonska rješenja i njihovu realizaciju uz suradnju, dijalog, povjerenje, međusobno razumijevanje i zadovoljstvo.

Svojim iskustvom, znanjem, stručnošću i kreativnošću nastojimo pretvoriti Vašu emociju, san, u objekte projektirane za Vas i, istodobno, uklopljene u prostor u kojem nastaju.

Nakon desetogodišnjeg rada na mjestu projektanta u renomiranome arhitektonskom uredu, mnogobrojnih natječaja i projekata, sljedeći korak, pa i vlastiti san, bio je otvaranje samostalnog arhitektonskog ureda. Tako su 2018. nastale “Linije i točke”.

ZRINKA MUSTAĆ

Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine.
Dobitnica je rektorove nagrade (s J. Mladinov).
2006. odlazi na PUC (Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Campinas, SP – Brasil) gdje sudjeluje u istraživanju korištenja recikliranog građevinskog materijala u arhitekturi.
Od 2007. - 2017. radi kao projektant u Kincl d.o.o., a posebno ističe rad na realizaciji projekta Zračne luke Zagreb.
2018. otvara vlastiti ured.
Sudjelovala je na više arhitektonskih i urbanističkih natječaja, te osvojila nekoliko nagrada i otkupa.